CE Nedir?
 Bireysel Isıtma
 Endüstiyel Isıtma
 Teklif İsteği
katı yakıtlı buhar kazanı

ESB-K SerisiKonveyör ızgaralı katı yakıtlı buhar kazanı

Su borulu ve Alev borulu kazan tiplerini tek bir gövdede birleştiren katı yakıtlı buhar kazanı birleşik iki kısımdan oluşur.
Döner ızgara üzerine monte edilen Su borulu (boru+ lama) primer ocak gerekli yükseklikte imal edilerek ızgaranın üzerinde büyük hacimli bir yanma odası oluşturur.
Alev duman borulu Skoç tip kazan ile radyasyon ısı kazanı su kollektör boruları ile birbirine bağlanır.
Büyük hacimli yanma odası katı yakıtlarda alev boyunun ve yanma verimliliğinin maksimum düzeyde elde edilmesi için gereklidir.
Alev duman borulu kazan iki geçişli olup gerekli kapasite için maksimum verimi elde edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir.
Boru çapları, duman geçişlerinin uygun hızlarda olacağı şekilde dizayn edilmiştir.
Kazan içerisinde dumanın geçil yollarının yeterli olmasından dolayı yakılan yakıttan elde edilen ısının çok büyük bir kısmı kazan içerisinde kalmakta ve buhar üretimi için kullanılmaktadır.
Daha geniş buhar hacmi sayesinde sistem pik buhar çekişlerine anında cevap verebilmekte, su borulu primer ocak sayesinde ise flash hızlı buhar üretim sağlamaktadır.
Alev duman borulu kazanın borularının değişimi; ön ve arka kapakları açılarak çok rahat bir şekilde yapılabilmektedir.


Döner ızgaralı katı yakıt yakma sistemi

Su borulu primer yanma odasının altına monte edilen konveyör ızgaralı yakma ünitesidir.
Döner ızgara; ısıya dayanıklı özel alaşımlı döküm malzemeden imal edilmiştir. Zincir baklaları; aralarından, yanmayı bütün yüzeyde sağlayabilen ince hava çıkışları oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Çok sayıdaki hava kanallarından ve ayar klapelerinden gerek görülen miktarda yakma havası ızgaraya alttan verilerek, yanma kapasitesi istenen düzeyde tutulabilir.
Inverter kullanılarak; ızgara üzerine yüklenen kömürün yanma verimine göre, stoker hızı ayarlanır.
Kömür; döner ızgaranın üzerine serilmeye başladıktan hemen sonra kazan girişinde yanmaya başlar, ızgaranın sonuna kadar homojen bir şekilde devam eder.
Döner ızgara ünitesi fabrikamızdan komple montajlı olarak sevk edilir. Kullanılacak kazan da ayrı bir ünite olarak vinçle konveyör ızgaranın üzerine yerleştirilir. Bu işlem saha montajının çok kısa sürede bitmesini sağlar.
Düz zemin betonu üzerine yerleştirilen konveyör ızgara ve kazan, müşterinin inşaat maliyetini minimuma indirir, buda en önemli avantajlarından biridir.
Yakılacak kömür Çevre ve Orman Bakanlığı’nın tarif ettiği yönetmeliklere uygun kalitede olmalıdır. Külü, nemi ve kükürt oranı düşük, kalorisi yüksek kömür tercih edilmelidir.
Katı sistemlerinin dünyada en çok kullanılan ve geliştirilmiş dizaynlarından biri olan Konveyör ızgaralı kömür yakma sistemleri buhar ve kızgın yağ kazanlarımızda kullanılmaktadır.
Konveyör ızgara; ısıya dayanıklı özel alaşımlı döküm malzemeden imal edilmiştir. Zincir baklaları; aralarından, yanmayı bütün yüzeyde sağlayabilen ince hava çıkışları oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir.
Çeşitli sayıdaki hava kanallarından gerek görülen miktarda yakma havası ızgaraya alttan verilerek yanma kapasitesi istenen düzeyde tutulabilir.
Hız ayarlayıcı vasıtasıyla; ızgara üzerine yüklenen kömürün yanma verimine göre, ızgaranın dönme hızı ayarlanabilir.
Izgaraya kömür yükleme bunkerinin arkasında yer alan ayarlanabilen sistem vasıtasıyla kömürün bütün ızgara yüzeyine eşit ve istenen kalınlıkta yayılması sağlanır.
Katı Yakıt; konveyörlü ızgaranın üzerine serilmeye başladıktan hemen sonra kazan içerisinde radyasyon ısıya maruz kalarak içerisindeki gazları serbest bırakır ve sistemde önce gazlar kazan girişinde yanmaya başlar, konveyörün sonuna kadar homojen bir şekilde kömürün yanması devam eder.
Yanma tam olarak bittiği için kalan cüruf miktarı çok azdır ve bu da cüruf teknesine dökülür ve dışarı alınır.
Döner ızgarada elektronik PLC Sistemi ile buhar basıncı ile doğru orantılı çalışarak Basıncın düşmesi hallinde de ızgara otomatik olarak kömür besleme hızı ve yanma gerekli değerlere ulaşır. Böylelikle uygulanan programlama ile kritik basınca ulaşıldığında sistem tamamen durdurulmaksızın rölantiye alınır. Bu da enerji kaybını minimize eder. Yakma havası ve sekonder havalar ızgaranın her iki yanından PLC kontrollü olarak verilerek ızgaranın soğutulması ve yanmanın bütün ızgara yüzeyinde olmasını temin edilmektedir.
Izgara altına dökülen yanmamış kömürler ızgaranın özel dizaynı sayesinde ön tarafında bulunan haznede birikir buradan kömür havuzuna otomatik olarak alınan kömür yakılmak üzere tekrar ızgaraya gönderilir.
Kömürün bunkerlere yüklenmesi, yakılması ve cürufun deşarjına kadar olan tüm işlemler PLC otomasyon sistemi ile tam otomatik olarak gerçekleş mektedir. Bu sayede hem yüksek verimli bir yanma hem de çok düşük emisyon değeri sağlanmış olur.

   Sıcak Su Kazanları

 

   Kaskad Kontrol Paneli

 

   Endüstriyel Kazanlar

 

   Marin Isı Sistemleri

 

   Atık Isı Kazanı

 

   Brülörler

 

   Boyler

 

  Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünler | Servis | Referanslar | Sertifikalar | İletişim | Site Haritası Tüm hakları saklıdır. erensan° 2007