Atık Isı Kazanı

ATIK ISI KAZANI

Duman Borulu Atık Isı Kazanları

* Türbin, fırın, gaz ve sıvı yakıtlı motor atık gazlarından istenen
basınçta buhar, kızgın su ve sıcak su üretimi
* Yüksek sıcaklığa sahip atık duman gazının enerjisinden faydalanarak ısı ve elektrik üretimi
* Proses verilerine uygun çözümler sunan her projeye özel tasarım
* Atık gazın kimyasal ve fiziksel özelliklerine uygun malzeme seçimi ve tasarım çözümleri

WHB-S

Su Borulu Atık Isı Kazanları

* Türbin atık gazlarından yüksek basınçlarda maksimum buhar ve kızgın buhar üretimi
* Yüksek sıcaklığa sahip atık duman gazının enerjisinden faydalanarak ısı ve elektrik üretimi
* Proses verilerine uygun çözümler sunan her projeye özel tasarım
* Atık gazın kimyasal ve fiziksel özelliklerine uygun malzeme seçimi ve tasarım çözümleri