ERENSANIN ORGANİZASYON YAPISI

Türkiye’nin önde gelen basınçlı kap üreticisi olan ERENSAN, küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak 2011 yılında Atlantik Grubu’na katıldı.

Küresel vizyonunu yansıtan ve her zaman ihtiyaçlara bağlı olarak gelişen yalın bir yönetim ve organizasyon modelini izler.

Genel Müdür’e rapor veren iş birimleri aşağıdaki gibidir: